Giới thiệu

Ở Việt Nam hiện nay, giáo dục bậc đại học có một vai trò quan trọng trong việc cung cấp lực lượng lao động lành nghề đáp ứng trực tiếp cho thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, nguồn lực con người càng trở nên có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành công của công cuộc phát triển đất nước. Chính vì thế sự hợp tác giữa các trường đại học và các Doanh nghiệp là rất quan trọng và cần thiết.

Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, yếu tố cốt lõi của việc xây dựng hệ thống giáo dục đại học đó là đào tạo gắn liền với yêu cầu thực tiễn, đào tạo đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội. Phát triển mô hình đào tạo gắn kết giữa nhà trường với doanh nghiệp được xem là yêu cầu quan trọng được đặt ra. Thời gian qua, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đã tăng cường kết nối với các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, để sinh viên được học tập, thực tế, thực hành tại doanh nghiệp và mở rộng đầu ra cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Nhằm tạo thuận lợi cho sinh viên trong việc tìm kiếm việc làm phù hợp, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả tuyển dụng cho doanh nghiệp, Cổng thông tin việc làm là một giải pháp thiết thực và cần thiết đối với việc gắn kế giữa Doanh nghiệp - Sinh viên - Nhà trường trong thời đại công nghiệp 4.0.

Nhận Tin Tuyển Dụng

Đăng ký Email để nhận tin tuyển dụng mới nhất từ chúng tôi!

Đăng Nhập NLU Jobs

Quên Mật Khẩu?